dementia

Dementia - Innovative care for persons with dementia

dementia

Dementia - Innovative care for persons with dementia

dementia

Dementia - Innovative care for persons with dementia

Innovate Dementia

Innovate Dementia

Ageing is a large socio-economic threat in North West Europe and a top priority issue at European level. The number of persons living with dementia are increasing and are causing increased demand for health care while the number of professional health care providers is not able to keep pace.
 

The Innovate Dementia project aims to promote innovative care for persons with dementia. The project at boosting innovation and employment by strengthening cooperation at international level. The innovative, sustainable solutions developed and tested in the Living Labs take account of those socio-economic challenges concerned with ageing and dementia.

 

The Innovate Dementia project has been developed with eight partners from the NWE region and been made possible by the INTERREG IVB NWE programme. Brainport Development is the Lead Partner of this three-year European project.

Please like us on Facebook!

 

Click here to watch the movie of Innovate Dementia.

 

Innovate Dementia genomineerd voor CZ Zorgprijs 2016

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de cliënt en de hulpverleners sámen beslissingen nemen? Deze vraag staat centraal bij de CZ Zorgprijs, een initiatief van het CZ fonds om het fenomeen ‘onvrijwillige zorg’ te voorkomen. Eén van de 8 genomineerden voor de CZ Zorprijs 2016 is Innovate Demementie met het projectplan B(O)D: Begrijpend (onder)handelen bij dementie!

Read more

MOPAS GPS transponder getest in het Innovate Dementia Living Lab

Innovate Dementia  test en evalueert samen met externe partijen, mensen met dementie en hun mantelzorgers innovaties uit in de thuisomgeving van mensen met dementie. Dit resulteert in hulpmiddelen die hun functioneren verbeteren, mantelzorgers een steuntje in de rug bieden en de kwaliteit van leven zouden kunnen verhogen. Hiervoor wordt het Living Lab principe gebruikt, een structuur waarb…

Read more

Regionaal samenwerken

Brabant is als regio koploper op het gebied van het implementeren van ondersteunende technologie in de zorg voor mensen met dementie. Op brede schaal wordt samengewerkt en gezocht naar slimme, nieuwe, innovatieve oplossingen op het gebied van dementiezorg. Dit werd bevestigd door het ministerie van VWS tijdens de landelijke regiodag in het kader van de eHealthWeek 2016 in Amsterdam. Tijdens dez…

Read more