dementia

Dementia - Innovatieve zorg voor dementerende ouderen

dementia

Dementia - Innovatieve zorg voor dementerende ouderen

dementia

Dementia - Innovatieve zorg voor dementerende ouderen

Innovate Dementia

Innovate Dementia

Vergrijzing is een grote sociaaleconomische bedreiging in Noord-West Europa en een topprioriteit op Europees niveau. het aantal mensen met dementie stijgt en zorgt ook voor een stijging van de zorgvraag terwijl het aantal zorgverleners daalt en niet toereikend zal zijn.

 

Het Innovate Dementia project is erop gericht om innovatie en werkgelegenheid te bevorderen door het versterken van de internationale samenwerking. Innovatieve, duurzame oplossingen worden ontwikkeld en getest in Living Labs waarbij rekening gehouden wordt met de sociaaleconomische uitdagingen die samenhangen met vergrijzing en dementie.

 

Het Innovate Dementia project is opgezet met acht partners uit de Noord-West Europese regio. Brainport Development is de Lead Partner in dit drie jaar durend project.

 

"Like" ons op Facebook!

 

Bekijk hier de promofilm van Innovate Dementia.

 

 

Caredon zorg- en welzijnsmonitor getest in Innovate Dementia Living Lab

Een van de hulpmiddelen die getest is binnen het Innovate Dementie Living Lab is de Caredon zorg- en welzijnsmonitor, een monitor die slaappatronen in kaart te brengt en signaleert wanneer iemand te lang uit bed is. Omdat mensen met (beginnende) dementie veelal te maken hebben met een verstoord slaap-waakritme met nachtelijk dwalen, onrustig slapen en overdag dutjes doen als gevolg, i…

Lees meer

Innovate Dementia genomineerd voor CZ Zorgprijs 2016

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de cliënt en de hulpverleners sámen beslissingen nemen? Deze vraag staat centraal bij de CZ Zorgprijs, een initiatief van het CZ fonds om het fenomeen ‘onvrijwillige zorg’ te voorkomen. Eén van de 8 genomineerden voor de CZ Zorprijs 2016 is Innovate Demementie met het projectplan B(O)D: Begrijpend (onder)handelen bij dementie!

Lees meer

MOPAS GPS transponder getest in het Innovate Dementia Living Lab

Innovate Dementia  test en evalueert samen met externe partijen, mensen met dementie en hun mantelzorgers innovaties uit in de thuisomgeving van mensen met dementie. Dit resulteert in hulpmiddelen die hun functioneren verbeteren, mantelzorgers een steuntje in de rug bieden en de kwaliteit van leven zouden kunnen verhogen. Hiervoor wordt het Living Lab principe gebruikt, een structuur waarb…

Lees meer